SRC belgesi sınavında başarılı olmak için kaç soruya doğru cevap vermek gerekir?

Src sınavlarında çıkan soru sayısı toplam 50 sorudur. Src belgesi alabilmek için 50 sorunun en azından 30’una doğru cevap vermeniz gerekmektedir. Bunun da anlamı en az 60 puan almanız gerekiyor. 60 ve üzerinde bir puan aldığınızda src belgeniz hazırlanmak ve Ptt ile adresinize gönderilmek üzere işlemler başlatılır. Src belgesi için girdiğiniz sınavda başarılı olabilmeniz için gerekli olan 60 puanı alabilmeniz için src sınavına bir hafta kala değil daha önceden başlayıp düzenli ve planlı bir şekilde çalışmanız gerekmektedir. Böylece sınava daha iyi hazırlanabilir, konuları daha iyi kavrayıp src sınavında daha iyi bir puan alabilirsiniz.

Leave a Reply